Анна Гендова

Водеща на изнесени церемонии. Владее английски език.